p Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: strongsalitang tagalog na nagtatapos sa om and or ​/strong, napunta ka sa tamang lugar. Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa. /p h3Tanong/h3 salitang tagalog na nagtatapos sa om and or ​ h3Mga sagot sa #1 sa Tanong: salitang tagalog na nagtatapos sa om and or ​/h3 pstrongAnswer:/strong/ppOM/pp-inom/pp-gutom/pp-karayom/pp/ppOR/pp-pintor/pp-pastor/pp-tirador/pp-tinidor/pp-doktor/pp-sektor/p p Napakaraming tanong at sagot tungkol sa strongsalitang tagalog na nagtatapos sa om and or ​/strong, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema. /p